Моят брокер ЕООД е дружество с основен предмет на дейност в сферата на застраховането, здравното осигуряване и пенсионното осигуряване. Дружеството е вписано в публичния регистър на застрахователните брокери към Комисията за финансов надзор, съгласно удостоверение № 169-ЗБ от 18.06.2009 г. издадено от Председателя на комисията.

Моят брокер ЕООД извършва застрахователно посредничество по възлагане от потребител на застрахователни услуги и презастрахователно посредничество по възлагане от застраховател или презастраховател. С посредничеството на Моят брокер ЕООД Вие имате уникалната възможност да ползвате целия спектър от застрахователни и осигурителни услуги, предлагани при най-добри и специално създадени за Вас условия.

Наши партньори са водещи застрахователни, здравно осигурителни и пенсионни дружества на българския застрахователен пазар

 • ЗАД Алианц България; ЗАД Алианц България Живот;
 • ЗАД Армеец;
 • ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп;
 • ЗД Бул инс АД;
 • Дженерали Застраховане АД; Дженерали Животозастраховане АД; Дженерали Закрила ЗО АД;
 • ЗАД ДЗИ; ДЗИ Общо застраховане АД; ДЗИ Здравно осигуряване АД;
 • ЗЕАД Дал бог живот и здраве ЕАД;
 • Groupama Застраховане АД; Groupama Животозастраховане АД;
 • ЗД Евро инс АД;
 • ЗАД ОЗК Застраховане АД;
 • ЗК Олимпик клон България АД;
 • ЗК Лев инс АД; Животоосигурителен институт АД;
 • ЗК Уника АД; ЗК Уника Живот АД;
 • NN пенсионно осигуряване ЕАД

Ние представляваме Вашите интереси при определяне на Вашите застрахователни потребности, при договаряне на най-добрите условия и тарифи и Ви съдействаме.

С индивидуален подход и професионално обслужване екипът на Моят брокер ЕООД осигурява комфорт за всеки клиент поверил му грижата най-скъпите неща в живота си.

Подробното и точно консултиране е основата на успешната политика за работа с клиенти на компанията.

Повече информация за това какво представлява застрахователният брокер:

 • Правен субект, който представлява клиента в отношенията му със застрахователните компании и всички дейности, свързани със застраховането;
 • Винаги защитава интересите на своя клиент, а не на застрахователната компания;
 • Управлява рисковете, съпътстващи бизнеса му чрез индивидуално структурирани застрахователни програми ;
 • Намира креативните решения и изработва алтернативни програми за протекция и превенция;
 • Развива, препоръчва, договаря и осъществява икономически изгодни застрахователни покрития;
 • Осъществяваме административна помощ;
 • Дава възможност за достъп до световния застрахователен пазар;
 • Контролира процеса на ликвидация на щетите;
 • Изпълнява ролята на застрахователен адвокат на клиента;
 • Спазва пълна конфиденциалност, относно информацията която се предоставя и/или се обменя в процеса на съвместната дейност;

Защо да изберете нас:

 • Нашето посредничество е изцяло подчинено на защита интересите на клиентите пред застрахователните компании;
 • Нашето посредничество не оскъпява застраховката;
 • Чрез нас изборът на застрахователна компания е по-лесен;
 • Вашият застрахователен интерес се анализира идивидуално, което позволява да Ви предложим най-добрите условия и тарифи на пазара;
 • Вие получавате безплатно обслужване в периода на застраховката, а в случай на застрахователно събитиe ние сме до Вас до изплащане на полагащото се обезщетение;
 • Дългогодишният ни опит, както и доверието на големия ни брой клиенти, Ви гарантират професионално и коректно обслужване.