Застраховка Живот

За сключването на застраховка Живот се изисква да се отдели необходимото време, за да се направи анализ на нуждата на клиента, т.е. каква е неговата идея, да се избере най-добрата застрахователна компания и да се избере подходящия застрахователен продукт.

Препоръката ни е да се обмислят всички фактори преди да се сключи тази застраховка, защото това е един дългосрочен договор, който касае най–важния актив на човека – неговия живот.

Една от разликите в животозастраховането между България и развитите страни се изразява в отношението към защитата на собствения живот, благодарение на който ние като индивиди и хора развиваме всички останали дейности от нашия живот. Затова на първо място стои сключването на застраховка Живот. В България масово се сключва застраховка на всичко останало, като кола, дом, офис и др. и след това идва ред на застраховката Живот. Напоследък с увеличаване на доходите на населението и с осъзнаването на необходимостта от защита на собствения ни живот, се забелязва промяна на тази тенденция, което е окуражително като цяло.

Застраховка Злополука

Застраховка Злоплоука се сключва за събития, свързани с живота и трудоспособността на Застрахования, като Застрахователя се задължава при настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск да изплати на Застрахования или на посочено от него ползващо лице договорената в полицата Застрахователна сума и/или обезщетение.

Покрити рискове:

 • смърт вследствие на злополука
 • трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
 • временна загуба на трудоспосбност вследствие на злополука
 • медицински разноски
 • разходи за репатриране и погребение

Видове застраховки:

 • Индивидуална и групова злополука
 • Женитбена и детска застраховка
 • Застраховка Живот с инвестиционен фонд
 • Групова рискова застраховка
 • Задължителна застраховка Трудова злополука
 • Злополука за учащи и преподаватели
 • Злополука за гости на хотели
 • Злополука на местата в МПС и Злополука на местата в обществения транспорт
 • Злополука на местата в плавателни съдове
 • Злополука на участниците в движението по пътищата
 • Злополука за спортисти
 • Помощ в планината/планинска застраховка
 • Злополука за гости на хотела
 • Злополука за туристи
 • Медицинска застраховка за чужбина
 • Злополука на кредитополучател
 • Здравни застраховки
 • Пенсионни застраховки