Здравно осигуряване

Доброволно здравно осигуряване

Продуктите на доброволното здравно осигуряване ни предоставят медицински грижи и услуги на територията на цялата страна без ограничения за отпуск, командировка или ваканция чрез абонаментно обслужване и възстановяване на разходите. Всяко здравноосигурено лице получава здравноосигурителна карта, чрез която може по всяко време да ползва услугите на осигурителя и високвалифицирани медицински изпълнители, работещи с него.

Договорът за Доброволно здравно осигуряване покрива различни пакети от медицински услуги съгласно изискванията на клиента, като:

 • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване – профилактични прегледи веднъж в годината;
 • Извънболнична медицинска помощ;
 • Болнична медицинска помощ;
 • Комплексна медицинска помощ- болнична и извънболнична медицинска помощ;
 • Допълнителни здравни услуги и стоки – рехабилитация, медикаменти, помощни средства, медицински транспорт;
 • Стоматологична помощ;

 

Допълнителни преимущества:

 • Покриване на медицински разходи и суми вследствие заболяване и злополука от осигурителя до определен лимит, предварително избран от осигуреното лице;
 • Денонощна връзка при възникнал здравословен проблем с медицински център на осигурителя и ползване на безплатни консултации от близките на здравноосигурения без задължително те да са осигурени;
 • Предоставяне на качествено медицинско обслужване без заплащане от осигурения в лечебни заведения на територията на страната;
 • Приемане за осигуряване и лица, боледували от остри заболявания и имащи вродени такива по специални условия;
 • Възстановяване на суми за лечение на осигурения в здравно заведение, с което осигурителят няма договор;