Пенсионно осигуряване

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е продукт предназначен да осигури стандарт на живот и след навършване на пенсионна възраст. Създаден е за предвидливи хора, които искат да пестят без да им се налага да се обвързват със срокове и размери на вноски.

Доброволното пенсионно осигуряване е алтернативен продукт на животозастраховането.

Разликата между двата продукта е в това, че при Животозастраховането лицето сключващо застраховката е застраховано още от първия ден на валидност на полицата за определената сума. При пенсионното осигуряване, сумите които се получават при настъпване на пенсионно осигурителен случай се равняват на натрупаните до момента суми с начислената доходност.

Доходността от внесените средства е другата разлика между двата продукта – при пенсионното и осигуряване няма отчисления за рисковото покритие и поради това внесените средства по пенсионно осигурителни договори носят по-голяма доходност.

Договорът по Допълнително доброволно пенсионно осигуряване дава възможност размера на вноската и периодичността на плащане да бъдат променени по всяко време, както и временно да бъдат прекратени плащанията без да се дължат неустойки, глоби и лихви. Средствата натрупани като резерв по договора могат да бъдат изтеглени по решение на клиента. Договорът дава възможност за използване на данъчни преференции и сумите не подлежат на съдебен запор.